INDSAMLINGER

HUS OG GADEINDSAMLING 2018

Børnenes Kontor samler ind søndag den 17. juni 2018. Meld dig som indsamler på mail eller telefon 50 59 90 99.

JULEHJERTET

Den første onsdag i december hvert år samler omkring 2000 elever fra skoler i Storkøbenhavn ind til Børnenes Kontor ved salg af Julehjertet. I år således onsdag den 6. december. I 2016 blev det til lidt over 350.000 kr.

GLASKISTEN

Traditionen tro opstiller Børnenes Kontor “Glaskisten” ved det store juletræ på Rådhuspladsen i København. “Skatten” går ubeskåret til “Julehjælp” fra Børnenes Kontor til udsatte skolebørn. I 2016 var der knap 100.000 kr. i kisten.
Det er i øvrigt julehjerter fra Børnenes Kontor som pynter juletræet.

FONDE OG LEGATER

Børnenes Kontor ansøger løbende en række danske fonde og legater om støtte til arbejdet med at hjælpe udsatte familier og skolebørn i Danmark. Disse bidrag er fuldstændig afgørende for Børnenes Kontor og beløb sig i 2016 til mere end 937.000 kr.

Børnenes Kontor ville ikke være i stand til at opretholde det enestående hjælpearbejde som har kendetegnet organisationen siden 1898 uden støtte og bidrag fra privatpersoner og virksomheder samt alt det frivillige arbejde som udføres i forbindelse med indsamlinger og uddelinger.

Almindelig medmenneskelighed, og det engagement som det afføder, er således fundamentet for Børnenes Kontor. Tak for det!

Bidragsydere fremgår af vores Årsberetning.

Børnenes Kontor har brug for din hjælp