BESTYRELSE

John Vincent Hansen, formand
Poul Erik Andersen, næstformand
Tobias Børner Stax, adm. direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen
Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester
Kjell Nilsson, repr. for Københavns Lærerforening
Keld Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Malou W. Garnov, bestyrelsesmedlem
Rasmus Bjerre-Knudsen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Hvad går dit bidrag til?