LANDSFORENING

Børnenes Kontor’s Landsforening er en paraplyorganisation, som koordinerer samarbejdet mellem lokalafdelingerne. Udover København er der kontorer i Esbjerg, Horsens, Odense, Randers, Roskilde, Århus og Aalborg

Landsforeningen kan kontaktes via Børnenes Kontor København eller via www.borneneskontor-landsforening.dk

Hvad går dit bidrag til?