FORMÅL

Børnenes Kontor København har til formål at yde hjælp til udsatte skolebørn fra familier med begrænsede økonomiske midler i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Storkøbenhavn.

Hjælpen ydes i form af naturalieydelser til det enkelte barn eller barnets familie i tæt samarbejde med folkeskolerne i området.

Klik her for at læse lidt om vores historie…

Klik her for at se en video…