…fra Trikotage-fabrikant Henriques stiftede Redaktør A.C.Meyer Børnenes Kontor. I dagens penge svarer det til knap 35.000 kroner eller – målt i reallønsudvikling – til omkring 240.000 kroner!